Модератори

проф. Пламен Дойнов, д.н.

доц. д-р Йордан Ефтимов

доц. д-р Морис Фадел

 

 

 

 

 

 

Пламен Дойнов е литературен критик и историк. Професор по теория на литературата в Нов български университет. Ръководител на департамент „Нова българистика“ (от 2012). Автор е на монографии, последните от които са „Литература на случаите“ (2017) и „Поколение и поезия. 1956–1989“ (2018). Като литературен критик е носител на Националната награда „Христо Г. Данов“ (2012), на Националната награда за литературна критика „Иван Радославов и Иван Мешеков“ (2015) и на Националната литературна награда „Иван Динков“ като критик (2016).

Йордан Ефтимов е литературен критик и историк, водещ на телевизионни и радиопредавания за книги. Доцент по теория на литературата в Нов български университет. Автор е на монографии, между които „Двойното дъно на класиката“ (2010) и „Поетика на съгласието и несъгласието“ (2013). Като литературен критик е носител на Националната награда „Христо Г. Данов“ (2006) и на отличието Рицар на книгата на Асоциация „Българска книга“ (2016).

Морис Фадел е литературен критик и историк. Доцент по теория на литературата в Нов български университет. Водещ на рубриката „Арлекиниада“ в „Литературен вестник“ през 90-те години на ХХ век. Автор е на монографиите „Пол де Ман: опити с невъзможното“ (2002) и „Животното като литературна провокация“ (2010).

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other